תקנון  חדר D-END

 • הכניסה אסורה לחולי לב, חולי אפילסיה ונשים בהריון.
  המשחק אינו מתאים למוגבלי תנועה מכל סוג.

 • חדרי האימה שלנו משולבים עם חושך מוחלט, ברגעי החשיכה יש להישאר במקום     
  כאשר הידיים צמודות לצידי גוף ואין לזוז בזמן החשיכה.

 • אסור לרוץ.

 • חדרי האימה שלנו משולבים עם שחקן. במקרה של הופעת שחקן אין לתקוף, לתפוס,
  לרוץ לעבר השחקן, לזרוק חפץ או ליצור מגע כלשהו עם החשקן.

 • בכל שלב ניתן לעצור את המשחק על ידי צעקה "tempus"

 • אין להכניס למשחק אוכל, שתיה, נשק או חפץ מכל סוג שהוא.

 • הכניסה למשחק תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים אסורה בהחלט!

 • הכניסה למשחק מגיל 16 ומעלה

 • אי ציות לתקנון החדר מעמידה את המשתתף באחריותו הבריאותית והפיזית
  ואין אנו אחרים על כל פגיעה אשר עלולה לקרות למשתתף