תקנון  החברה

 1. יש להגיע להגיע בזמן למועד הנקבע, בעת איחור של מעל 10 דקות יש להודיע 24 שעות מראש אחרת זמן המשחק עלול להיפגע.

 2. משך זמן המשחק בכוכב הקופים הינו עד 90 דקות ובשאר החדרים 60 דקות.

 3. איחור בזמן ההגעה ישפיע על זמן המשחק.

 4. איחור של מעל חצי שעה, יוביל לביטול המשחק, ללא פיצוי וללא החזר המקדמה.

 5. הכנסת מכשירים סלולריים ו/או מכשירי הקלטה למשחק אסורה בהחלט.

 6. הכניסה תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים אסורה בהחלט.

 7. הכניסה עם מוצרי מזון ו/או שתייה אסורה בהחלט.

 8. חובה להישמע להוראות הבטיחות הניתנות ע"י המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.

 9. יש להגיע בנעליים סגורות בלבד.

 10. חל איסור מוחלט לנהוג במקום באלימות פיזית או מילולית כלפי המפעיל, השחקנים או החדר עצמו.

 11. המקום מוקלט ומצולם.

 12. במקרה של ביטול משחק עד 24 שעות, תוחזר המקדמה שנגבתה ע"ס 100 ₪ .

 13. במקרה של ביטול משחק פחות מ 24 שעות, תוחזר המקדמה אך ורק במידה ואותו המשחק נתפס ע"י קבוצה אחרת.

         
     
אי עמידה בתנאי התקנון הנ"ל תגרום לסיום המשחק והוצאה מהמתחם, ללא כל החזר כספי.